“หลวงพ่อดอลล่า” ปชช.แห่สาธุ ขอโชค ขอลาภ วัดเดียวกับพระนอนแสนเหรียญ