รังผึ้งหลวงถูกพายุพัดหล่น.จากต้นยางนาอายุกว่า 250 ปี.